Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Skolens ansvar

  • Koordinerer og forestår elevernes forberedelse forud for praktikopholdet
  • Hvis det er muligt besøger læreren eleven under praktikopholdet
  • Forestår den efterfølgende evaluering af elevernes praktikforløb
  • Praktikaftaler indgås altid på skolens initiativ, og i samarbejde med hjemmet, da vejlederen ikke har  noget ansvar i forhold til opfyldelse af  undervisningspligten
  • At udpege en kontaktperson på skolen, til at varetage tilsynet i forbindelse med folkeskolelovens §33 stk.4

  • Indkalde til møder med de involverede parter

  • Hvor der er tale om uddannelses- eller erhvervsmæssigt sigte med praktikken sørger skolen for at involvere uddannelsesvejlederen, og i samarbejde afdække behovet for en særlig praktikforanstaltning.

  • Ansvarlig for at den enkelte elev bevarer muligheden for at gå til prøver, hvis det ønskes

  • At fastlægge hensigten og lave aftaler i forhold til undervisning, dels på skolen, dels andre steder