Alle 15.-17 årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet (aktivpligten).

Det skal fremgå af den unges uddannelsesplan, hvordan de opfylder aktivpligten.

Det er uddannelsesvejledningens opgave at følge op på, om alle unge overholder denne pligt.

I helt særlige tilfælde kan en ung fritages for aktivpligten.

Hvis en ung og forældrene ikke vil samarbejde om at opfylde aktivpligten, kan kommunen vælge at stoppe udbetalingen af børne- og ungeydelsen.