Der er obligatorisk brobygning for alle elever i 10. klasse. Det forløber over en uge. Der skal brobygges til mindst en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse i forløb af mindst 2 dages varighed. Brobygningen skal være afviklet inden den 1. marts i skoleåret.