For skoleelever i 8-10 klasse, i Middelfart kommune, er det muligt at komme i erhvervspraktik på enten Kolding eller Vejle sygehus.

Et praktikforløb varer 5 dage/en uge. I løbet af denne uge vil eleven få indblik i nogle af de forskellige funktioner der er på et sygehus. 

Eksempler på forløb findes nedenfor. Der er flere forskellige forløb, som løbende vil blive tilføjet i nedenstående.

Sygehusene fastlægger på forhånd hvilke forløb, der tilbydes i hvilke uger. Dette er ikke muligt at ændre.

Når Uddannelsesvejledningen får besked om hvilke uger det er muligt at komme i praktik, vil vi lægge informationerne op her på siden.

Hvis du ønsker at komme i praktik på et sygehus, kan du henvende dig direkte til din uddannelsesvejleder, eller kontakte Maria Bau på telefon 8888 5315 mandag-fredag 9-12.

Luk alle
Åben alle

Rødt forløb, Kolding

 • Børne- og Ungeafdelingen
 • Ortopædkirurgi
 • Portører

Dag 1, Velkommen og Børne- og Ungeafdelingen - Mødetid kl. 8.30-15.00

Kl. 8.30 – 08.50 - Du bliver modtaget af HR afdelingen sammen med de øvrige praktikanter. Du møder din makker, som du følges med hele ugen og får info om dit ophold, herunder lavpraktiske oplysninger, hygiejneregler, tavshedspligt mm.

Kl. 08.50 – 09.00 - Du bliver fulgt ud til Børne- og Ungeafdelingen.

Kl. 9.00 - 15.00 - Du fortsætter resten af dagen i Børne- og Ungeafdelingen. På Børne og Ungeafdelingen undersøges og behandles børn og unge i alderen 0-18 år med forskellige akutte og/eller kroniske sygdomme, og de problemstillinger og udfordringer de har i forbindelse med deres sygdom. Afdelingen består af et ambulatorie, en modtagelse, en sengeafdeling og en neonatalafdeling.

Dag 2, Børne- og Ungeafdelingen - Mødetid kl. 7.45-15.00

Kl. 07.45 - Du møder i Børne- og Ungeafdelingen Senge, hvor du mødes med din kontaktperson.

Kl. 08.00-15.00 - Du får mulighed for at deltage i pleje og behandling af for tidligt fødte børn, syge nyfødte børn (Neonatal afdelingen), syge indlagte børn (Senge) og børn der kommer ambulant (Børne- og Ungeambulatoriet). Du vil møde forskellige faggrupper, men flest sygeplejerker som du skal følges med.

Dag 3 og 4, Ortopædkirurgi - Mødetid kl. 7.45-15.00

Kl. 07.45 - Du mødes med din kontaktperson ved hovedindgangen og I følges op til afdelingen

Kl. 08.00-15.00 - Du er med i afdelingen. Ortopædkirurgisk afdeling består af et ambulatorium, et operationsafsnit og to sengeafsnit. Du skal være på at sengeafsnit, hvor du vil overvære eller deltage i forskellige opgaver sammen med en sygeplejerske og øvrigt plejepersonale. Det kan være opgaver som at hjælpe med mad og drikke til patienterne, observere dropanlæggelse og måling af vitale værdier. Du kan også være til stede ved mobilisering af patienterne, herunder når de træner med en fysioterapeut, hjælpes ud af sengen eller forflyttes.

Dag 5, Portører - Mødetid kl. 7.45-14.00

Kl. 07.45 - Du mødes med din kontaktperson ved hovedindgangen og I følges til afdelingen.

Kl. 8.00-13.00 - Du er med en dag i afdelingen. Portørafdelingen leverer en bred vifte af forskelligartede serviceydelser til sygehusets øvrige afdelinger. Opgaverne spænder bredt fra patientrelaterede serviceopgaver såsom patienttransporter, assistance i afdelingerne o.l. til forsyningsopgaver såsom afhentning af affald og udbringning af linned samt postomdeling m.m. Portørafdelingen har samtidig en del chaufføropgaver som eksempelvis kørslen med medicin, mad og prøver m.m. mellem sygehusene.

Kl. 13.00-14.00 - Alle praktikanter mødes med kontaktpersonen fra HR-afdelingen, i det lokale vi startede i. Her evalueres ugen og vi snakker om hvordan det har været, at være i praktik på et sygehus.

Orange forløb, Kolding

 • Køkkenet
 • Hjerne og nervesygdomme
 • Røntgen
 • Karkirurgisk afdeling
 • Dagkirurgisk afdeling

Dag 1, Velkommen og Køkken - Mødetid kl. 8.30-13.20

Kl. 8.30 – 08.50 - Du bliver modtaget af HR-afdelingen sammen med de øvrige praktikanter. Du møder din makker, som du følges med hele ugen og får info om dit ophold, herunder praktiske oplysninger, hygiejneregler, tavshedspligt mm.


Kl. 08.50 – 09.00 - Du bliver hentet og fulgt til Køkkenet


Kl. 9.00-13.20 - Du skal være med i vores køkken, hvor der tilberedes mad til alle patienter samt personalet.I vores køkken laver vi mad til både patienter og personale. Vores koncept er at lave hverdagsmad med et lille twist, så du vil i køkkenet få en smag på at lave kreativ mad i stor skala i et professionelt set-up, og arbejde med smuk og unik anretning sammen med dygtige og begejstrede madhåndværkere.

Dag 2, Hjerne og nervesygdomme – Mødetid kl. 07.45 - 14.00

Kl. 07.45 - Du mødes med din kontaktperson ved hovedindgangen og I følges til afdelingen.

Kl. 08.00-14.00 - Hjerne og nervesygdomme yder observation, pleje og behandling til patienter med neurologiske sygdomme og lidelser i både den akutte, rehabiliterende samt ambulante fase af patientforløbet. Du vil få et indblik i den neurologisk patient der muligvis har fået en blodprop eller en hjernetumor, eller måske en sjælden neurologisk lidelse.

På Hjerne og Nervesygdomme kommer du til at møde patienter som har fået en skade i hjernen, fx pga. af en blodprop eller en blødning i hjernen. Du vil få indblik i alle de faggrupper som er involveret i behandlingsforløbet, fx sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, talepædagog og husassistenter, men du vil også få mulighed for at se forskellige behandlinger som vi tilbyder i vores speciale.

Du kommer til at følges med en sygeplejerske og alt afhængig af hvilke patienter der er, samt hvilke undersøgelser og behandlinger patienten skal have, vil du få viden om, hvad det vil sige at være patient i sundhedsvæsenet, men også hvad det vil sige at arbejde i sundhedsvæsenet.

Dag 3, Røntgen - Mødetid kl. 07.45 - 15.00

Kl. 07.45 - Du mødes med din kontaktperson ved hovedindgangen og I følges til afdelingen.

Kl. 08.00-15.00 - Du fortsætter resten af dagen i røntgenafdelingen, der laver diagnostik med MR-skanning, CT-skanning, Ultralydsskanning og konventionel røntgen. Du vil få et indblik i hvordan radiografer og andre daggrupper arbejder på afdelingen.

Dag 4, Karkirurgisk afdeling - Mødetid kl. 7.45-15.00

Kl. 07.45 - Du mødes med din kontaktperson ved hovedindgangen og I følges til afdelingen.


Kl. 08.00-15.00 - Hos Karkirurgisk afdeling undersøges og behandles sygdomme i blodkarrene uden for hjertet og hjernen. De mest udbredte sygdomme i blodkarrene er: Åreforkalkning, blodprop og udposning på pulsåre.

Dag 5, Dagkirurgisk afdeling og evaluering - Mødetid kl. 7.45-14.00

Kl. 07.45 - Du mødes med din kontaktperson ved hovedindgangen og I følges til afdelingen

Kl. 8.00-13.00 - Dagkirurgisk afdeling behandler patienter inden for specialerne, Ortopædkirurgi, gynækologi, organkirurgi. I din praktik vil du få indblik i de mange forskellige opgaver en sygeplejeske udfører i forbindelse med et forløb på dagkirurgisk afdeling, herunder vigtigheden af, i det korte møde, at få skabt en tillidsfuld og tryg relation som sikrer, at patienten er velforberedt til operationen og efterforløbet. Du vil være med til at modtage patienterne og gøre dem klar til operation samt observere og udskrive dem fra opvågningen herunder også måling af vitale værdier, mobilisering af en patient og mange øvrige opgaver.

Kl. 13.00-14.00 - Alle praktikanter mødes med kontaktpersonen fra HR-afdelingen, i det lokale vi startede i. Her evalueres ugen og vi snakker om hvordan det har været, at være i praktik på et sygehus.

I dit forløb, skal du være i fire afdelinger.

 • Hjertesygdomme
 • Medicinsk afdeling
 • Fysio- og Ergoterapi
 • Køkkenet

Dag 1, Velkommen og Hjertesygdomme - Mødetid kl. 8.30-15.00


Kl. 8.30 – 08.50 - Du bliver modtaget af HR-afdelingen sammen med de øvrige praktikanter. Du møder din makker, som du følges med hele ugen og får info om dit ophold, herunder praktiske oplysninger, hygiejneregler, tavshedspligt mm.


Kl. 08.50 – 09.00 - Du bliver fulgt til Hjertesygdomme.


Kl. 9.00-15.00 - Du fortsætter resten af dagen i Hjertesygdomme, hvor der vil være en sygeplejerske til at tage godt imod dig og vise dig det fællesskab der er omkring at hjælpe patienten med hjerteproblemer.
Hjertesygdomme består af et ambulatorie, hvor patienter er i få timer til en
undersøgelse eller operation, samt sengeafdelingen hvor patienterne i gennemsnit er indlagte i et par dage til pleje og behandling af deres hjerteproblemer. I afdelingen er der ansat læger, sygeplejersker og en serviceassistent. Derudover kommer der mange andre faggrupper i afdelingen, herunder bioanalytikere, fysio- og ergoterapeuter, portører osv. som vi arbejder tæt sammen med.
Som erhvervspraktikant vil du primært følges med en sygeplejerske og se de opgaver der varetages. Du kan være med til at måle blodtryk, servere mad, tale med patienterne og høre deres historie, samt overvære nogle af de undersøgelser som patienten skal have foretaget, herunder ultralydsscanning af hjertet.

Dag 2, Medicinsk afdeling - Mødetid kl. 07.45 - 15.00


Kl. 07.45 - Du mødes med din kontaktperson ved hovedindgangen og I følges til afdelingen.


Kl. 08.00-15.00 - Du er med i afdelingen. På Medicinsk Afdeling kan patienter blive undersøgt og behandlet for sygdomstegn og sygdomme inden for diabetes- og hormonsygdomme, herunder knoglescanning, dialysen og nyresygdomme, gigt- og bindevævssygdomme, infektionssygdomme, lungesygdomme, mave-tarmsygdomme og ældresygdomme.

Dag 3, Medicinsk afdeling - Mødetid kl. 07.00 - 15.00

Kl. 07.00-15.00 - Du møder igen på Medicinsk afdeling og deltager også i morgenmødet, hvor personalet får briefing, fordeler patienter og koordinerer dagens arbejde.

Dag 4, Fysio- og Ergoterapi - Mødetid kl. 7.45-15.00

Kl. 07.45 - Du mødes med din kontaktperson ved hovedindgangen og I følges til afdelingen.

Kl. 08.00-15.00 - Du vil opleve en dag i Fysio- og Ergoterapien, hvor du vil få mulighed for at følge fysio- og ergoterapeuter i det daglige arbejde på sygehuset. Fysio- og ergoterapeuterne undersøger, behandler og genoptræner patienter i forbindelse med deres indlæggelse eller ambulante besøg på sygehuset. De arbejder på hele sygehuset, og samarbejder tæt med de afdelinger, som er en del af patientens forløb.
Du skal gerne have tøj på, du kan bevæge dig i og gerne sportssko, så du kan prøve noget af den træning, der laves med patienterne.

Dag 5, Køkkenet og evaluering - Mødetid kl. 7.45-14.00

Kl. 07.45 - Du mødes med din kontaktperson ved hovedindgangen og I følges til afdelingen

Kl. 8.00-13.00 - Du skal være med i vores køkken, hvor der tilberedes mad til alle patienter samt personalet.
I vores køkken laver vi mad til både patienter og personale. Vores koncept er at lave hverdagsmad med et lille twist, så du vil i køkkenet få en smag på at lave kreativ mad i stor skala i et professionelt set-up, og arbejde med smuk og unik anretning sammen med dygtige og begejstrede madhåndværkere.

Kl. 13.00-14.00 - Alle praktikanter mødes med kontaktpersonen fra HR-afdelingen, i det lokale vi startede i. Her evalueres ugen og vi snakker om hvordan det har været, at være i praktik på et sygehus.

 

Grønt forløb, Vejle

 • IT
 • Medico Teknik
 • Klinisk Mikrobiologi
 • Klinisk Patologi

Dag 1, Velkommen og IT - Mødetid kl. 8.30-15.00

Kl. 8.30 – 08.50 - Du bliver modtaget af HR afdelingen sammen med de øvrige praktikanter. Du møder din makker, som du følges med hele ugen og får info om dit ophold, herunder lavpraktiske oplysninger, hygiejneregler, tavshedspligt mm.

Kl. 08.50 – 09.00 - Du bliver fulgt til IT-afdelingen.

Kl.9.00-15.00 - Du fortsætter resten af dagen i vores IT afdeling. IT afdelingen har ca. 80 medarbejdere, der tager sig af den daglige IT drift på Sygehus Lillebælt. Samtidig deltager og leder de også diverse udviklingsprojekter. Du vil komme med i maskinrummet hvor der varetages opgaver som IT-support (fejlfinding og reparation, installation) af flere hundrede forskellige systemer, computere, udstyr og netværk for sygehusets 5.500 ansatte.

Dag 2, Medico Teknik - Mødetid kl. 8.00-15.00

Kl. 08.00 - Du mødes med din kontaktperson ved hovedindgangen, og I følges til afdelingen.

 Kl. 8.00-15.00 - Du starter med at deltage på morgenmødet, hvor dagens opgaver bliver fordelt. Medicoteknik er en regional enhed med ca. 110 medarbejdere, der fagligt dækker alle sygehusene i regionen. Kernefunktionerne er apparaturservice, apparaturanskaffelser, fysikerfunktion og rådgivning/projektopgaver. Medicoteknik, er den afdeling, der servicerer vores apparater og maskiner. Her oplever du hvordan teknikerne arbejder med installation, reparation og vedligehold af medicoteknisk apparatur på et sygehus. Medicoteknisk apparatur dækker alt fra laboratorier til opperationsstuer og fra småt håndholdt apparatur til store scannere. Sygehus Lillebælt har ca. 9000 stykker apparatur fordelt på de tre sygehuse.

Dag 3, Klinisk Mikrobiologi - Mødetid kl. 7.45-14.30

Kl. 07.45 - Du mødes med din kontaktperson ved hovedindgangen, og I følges til afdelingen.

Kl. 8.00-14.30 - Du er med en dag i afdelingen. Klinisk Mikrobiologi analyserer patientprøver og yder læge- og hygiejnefaglig rådgivning. Der er ikke direkte patientkontakt. Laboratorieafsnittet udfører undersøgelser af prøver fra patienter for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende bakterier, virus, svampe og parasitter eller antistof-respons på disse.

Dag 4, Klinisk patologi - Mødetid kl. 7.45-15.00

Kl. 07.45 - Du mødes med din kontaktperson ved hovedindgangen, og I følges til afdelingen.

Kl. 8.00-15.00 - Du er med en dag i afdelingen. Hos Klinisk Patologi går man på jagt efter forklaringer på, hvorfor patienten er blevet syg, og leder efter forandringer i kroppens celler for at finde ud af, hvad patienten fejler. Du kommer til at se eksempler på, hvordan raske og syge celler ser ud i mikroskopet, og hvordan vi skal behandle vævet i laboratoriet, for at vi kan stille diagnoserne. Du kommer derfor til at lære lidt om arbejdet som bioanalytiker og som patolog.

Dag 5, IT og evaluering - Mødetid kl. 7.45-14.00

Kl. 07.45 -Du mødes med din kontaktperson ved hovedindgangen og I følges op til afdelingen.

Kl. 8.00-13.00 Du skal igen være sammen med medarbejderne i vores IT afdeling.

Kl. 13.00-14.00 - Alle praktikanter mødes med kontaktpersonen fra HR-afdelingen, i det lokale vi startede i. Her evalueres ugen og vi snakker om hvordan det har været, at være i praktik på et sygehus.

Rødt forløb, Vejle

 • Urinvejskirurgi
 • Ortopædkirurgisk afdeling
 • Organ- og plastikkirurgisk afdeling
 • Portører

Dag 1, Velkommen og Urinvejskirurgi - Mødetid kl. 8.30-15.00

Kl. 8.30 – 08.50 Du bliver modtaget af HR afdelingen sammen med de øvrige praktikanter. Du møder din makker, som du følges med hele ugen og får info om dit ophold, herunder lavpraktiske oplysninger, hygiejneregler, tavshedspligt mm.

Kl. 08.50 – 09.00 Du bliver fulgt til Urinvejskirurgi.

Kl. 9.00-15. Du fortsætter resten af dagen i vores urinvejskirurgiske ambulatorium. Her vil du komme til at følges med forskellige sygeplejersker, så du får mulighed for at se så meget forskelligt som muligt. Du kan få mulighed for at se en kikkert undersøgelse af blæren, blærescanne samt være med læge og sygeplejerske til konsultationer. I ambulatoriet arbejder vi med korttidssygepleje, patient samtaler og undersøgelser varer mellem 20-45 minutter.

Dag 2, Ortopædkirurgisk afdeling - Mødetid kl. 7.45-15.00

Kl. 07.45 Du møder på ortopædkirurgisk sengeafsnit A250, henvend dig til sekretæren ved skranken.

Kl. 8.00-15.00 Ortopædkirurgisk afdeling består af et ambulatorium, et dagsafsnit, et operationsafsnit og et sengeafsnit. Du vil overvære eller deltage i forskellige opgaver sammen med en sygeplejerske og øvrigt plejepersonale. Det kan være opgaver som personlig pleje af patienter, hjælpe med mad og drikke til patienterne, observere dropanlæggelse og måling af vitale værdier. Du kan også være til stedet ved mobilisering af patienterne, herunder når de træner med en fysioterapeut, hjælpes ud af sengen eller forflyttes.

Dag 3, Ortopædkirurgisk afdeling - Mødetid kl. 7.00-15.00

Kl. 7.00-15.00 Du møder igen på Ortopædkirurgisk afdeling. Du er med hele dagen og deltager også i morgenmødet, hvor personalet får briefing, fordeler patienter og koordinerer dagens arbejde.

Dag 4, Organ- og plastikkirurgisk afdeling - Mødetid kl. 7.45-15.00

Kl. 07.45 Du mødes med din kontaktperson ved hovedindgangen og I følges til afdelingen.

Kl. 8.00-15.00 Organ- og plastikkirurgisk Afdeling udreder, plejer og behandler patienter henvist for mistanke om tarmkræft, brystkræft samt hud- og modermærkekræft.

Dag 5, Portører og evaluering - Mødetid kl. 7.45-14.00

Kl. 07.45 Du mødes med din kontaktperson ved hovedindgangen, og I følges til afdelingen.

Kl. 8.00-13.00 Portørafdelingen leverer en bred vifte af forskelligartede serviceydelser til sygehusets øvrige afdelinger. Opgaverne spænder bredt fra patientrelaterede serviceopgaver såsom patienttransporter, assistance i afdelingerne o.l. til forsyningsopgaver såsom afhentning af affald og udbringning af linned samt postomdeling m.m. Portørafdelingen har samtidig en del chaufføropgaver som eksempelvis kørslen med medicin, mad og prøver m.m. mellem sygehusene.

Kl. 13.00-14.00 Alle praktikanter mødes med kontaktpersonen fra HR-afdelingen, i det lokale vi startede i. Her evalueres ugen og vi snakker om hvordan det har været, at være i praktik på et sygehus.

Blåt forløb, Vejle

 • Hjertesygdomme
 • Medicinsk afdeling
 • Fysio- og Ergoterapi
 • Køkkenet

Dag 1, Velkommen og Hjertesygdomme - Mødetid kl. 8.30-15.00

Kl. 8.30 – 08.50 - Du bliver modtaget af HR-afdelingen sammen med de øvrige praktikanter. Du møder din makker, som du følges med hele ugen og får info om dit ophold, herunder praktiske oplysninger, hygiejneregler, tavshedspligt mm.

Kl. 08.50 – 09.00 - Du bliver fulgt til Hjertesygdomme

Kl. 9.00 - 15.00 - Du fortsætter resten af dagen i Hjertesygdomme, hvor der vil være en sygeplejerske til at tage godt imod dig og vise dig det fællesskab der er omkring at hjælpe patienten med hjerteproblemer. Hjertesygdomme består af et ambulatorie, hvor patienter er i få timer til en undersøgelse eller operation, samt sengeafdelingen hvor patienterne i gennemsnit er indlagte i et par dage til pleje og behandling af deres hjerteproblemer. I afdelingen er der ansat læger, sygeplejersker og en serviceassistent. Derudover kommer der mange andre faggrupper i afdelingen, herunder bioanalytikere, fysio- og ergoterapeuter, portører osv, som vi arbejder tæt sammen med. Som erhvervspraktikant vil du primært følges med en sygeplejerske og se de opgaver der varetages. Du kan være med til at måle blodtryk, servere mad, tale med patienterne og høre deres historie, samt overvære nogle af de undersøgelser som patienten skal have foretaget, herunder ultralydsscanning af hjertet.

Dag 2, Medicinsk afdeling - Mødetid kl. 7.45-15.00

Kl. 07.45 - Du mødes med din kontaktperson ved hovedindgangen, og I følges til afdelingen.

Kl. 8.00-15.00 - På Medicinsk afdeling, vil du være på at sengeafsnit, hvor du vil overvære eller deltage i forskellige opgaver sammen med en sygeplejerske og øvrigt plejepersonale. Det kan være opgaver som at hjælpe med mad og drikke til patienterne, observere dropanlæggelse og måling af vitale værdier. Du kan også være til stedet ved mobilisering af patienterne, herunder når de træner med en fysioterapeut, hjælpes ud af sengen eller forflyttes.

Dag 3, Medicinsk afdeling- Mødetid kl. 7.00-15.00

Kl. 07.00-15.00 - Du møder igen på Medicinsk afdeling og deltager også i morgenmødet, hvor personalet får briefing, fordeler patienter og koordinerer dagens arbejde.

Dag 4, Fysio- og Ergoterapi - Mødetid kl. 7.45-15.00

Kl. 07.45 - Du mødes med din kontaktperson ved hovedindgangen og I følges til afdelingen. Kl. 08.00-15.00 Du vil opleve en dag i Fysio- og Ergoterapien, hvor du vil få mulighed for at følge fysio- og ergoterapeuter i det daglige arbejde på sygehuset. Fysio- og ergoterapeuterne undersøger, behandler og genoptræner patienter i forbindelse med deres indlæggelse eller ambulante besøg på sygehuset. De arbejder på hele sygehuset, og samarbejder tæt med de afdelinger, som er en del af patientens forløb.

Dag 5, Køkkenet og evaluering - Mødetid kl. 7.45-14.00

Kl. 07.45 - Du mødes med din kontaktperson ved hovedindgangen og I følges til afdelingen.

Kl. 8.00-13.00 - Du skal være med i vores køkken, hvor der tilberedes mad til alle patienter samt personalet. I vores køkken laver vi mad til både patienter og personale. Vores koncept er at lave hverdagsmad med et lille twist, så du vil i køkkenet få en smag på at lave kreativ mad i stor skala i et professionelt set-up, og arbejde med smuk og unik anretning sammen med dygtige og begejstrede madhåndværkere.

Kl. 13.00-14.00 - Alle praktikanter mødes med kontaktpersonen fra HR-afdelingen, i det lokale vi startede i. Her evalueres ugen og vi snakker om hvordan det har været, at være i praktik på et sygehus.

Luk alle
Åben alle

Hygiejneregler


Som praktikant er du omfattet af sygehusets hygiejneregler.

Håndhygiejne

· På et sygehus er man meget opmærksom på hygiejne for at forebygge smittespredning/infektioner. Eksempelvis er korrekt håndhygiejne den bedst
dokumenterede metode til at forebygge smittespredning. Derfor skal du vaske eller spritte dine hænder, inden du rører ved noget, og hver gang du kommer ind på en stue, eller forlader en stue. Du får mere at vide om dette, når du kommer.

Personlig fremtræden
· Personalet skal fremstå velsoigneret
· Du må ikke anvende neglelak, kunstige negle, og neglene skal være kortklippede

Uniform
· Du skal tage en ren uniform på hverdag – uniformerne får du udleveret på
afdelingen
· Uniformen skal skiftes, hvis den bliver beskidt
· Privat tøj må ikke stikke neden for ærmekanten på uniformen
· Uniformer må ikke bæres uden for sygehuset

Hår
· Langt hår (skulderniveau eller længere) skal sættes op

Tørklæde
· Hvis du benytter tørklæde, får du et udleveret på afdelingen
· Private tørklæder må ikke anvendes
· Rent tørklæde hver dag
· Tørklæde skal skiftes, hvis det bliver beskidt
· Tørklæde må kun dække håret – ikke mund, næse eller skulder

Smykker
· Du må ikke bære ure og håndsmykker
· Små tætsiddende halskæder og ørestikkere er acceptabelt
· Piercinger giver ikke særlige hygiejniske problemer, og må bæres som andre
tætsiddende smykker

Fodtøj
· Du skal medbringe rene indendørssko

Øvrigt
· Man må ikke have mad, drikke og telefoner i laboratorieområderne.

Luk alle
Åben alle

I skoleåret 2024-25 vil det være muligt at komme i praktik på sygehus i ugerne:

38, 45, 9 og 12

Mere information om hvilke forløb der er i hvilke uger, samt hvordan du ansøger, kommer snart