I Middelfart Skolevæsen prioriteres erhvervspraktik.

Det står den enkelte skole frit for, hvorledes man vil tilrettelægge erhvervspraktikken. Overordnet skal praktikken være meningsgivende for eleven og medvirke til at give den enkelte elev relevante erfaringer fra arbejdsmarkedet - og en vis viden om et eller flere job, de kan bruge i et karrierelæringsperspektiv.

Erhvervspraktikken må gerne understøtte hensigten med praksisfaglighed, nemlig en styrkelse af de praktiske-musiske fag – og ønsket om at udbrede viden om alle ungdomsuddannelser og specifikke fagområder.

På 8. og 9. klassetrin har eleverne ret til at komme i praktik i op til en uge.

Elever i 6 og 7 klasse har mulighed for at benytte tilbuddet om praktik - Snak med din lærer, og hør om mulighederne
Det er eleven, der sammen med forældre beslutter hvor praktikken skal afvikles.

Luk alle
Åben alle

Formålet med erhvervspraktikken i 7.- 10. klasse er:

  • at give eleverne kendskab til forhold og vilkår på forskellige arbejdspladser
  • at give eleverne kendskab til arbejdsopgaver inden for forskellige erhverv
  • at forberede eleverne til miljøskiftet fra skolen til en anden arbejdsplads
  • at sætte erfaringer fra erhvervspraktik i forbindelse med deres personlige valg af uddannelse og erhverv ind i en større sammenhæng
  • mulighed for forberedelse og efterbehandling på skolen i samarbejde med klasselæreren