• Koordinerer og forestår elevernes forberedelse forud for praktikopholdet
  • Hvis det er muligt besøger læreren eleven under praktikopholdet
  • Forestår den efterfølgende evaluering af elevernes praktikforløb
  • Praktikaftaler indgås altid på skolens initiativ, og i samarbejde med hjemmet, da vejlederen ikke har noget ansvar i forhold til opfyldelse af undervisningspligten
  • At udpege en kontaktperson på skolen, til at varetage tilsynet i forbindelse med folkeskolelovens §33 stk.4
  • Indkalde til møder med de involverede parter
  • Hvor der er tale om uddannelses- eller erhvervsmæssigt sigte med praktikken sørger skolen for at involvere uddannelsesvejlederen, og i samarbejde afdække behovet for en særlig praktikforanstaltning.
  • Ansvarlig for at den enkelte elev bevarer muligheden for at gå til prøver, hvis det ønskes
  • At fastlægge hensigten og lave aftaler i forhold til undervisning, dels på skolen, dels andre steder