Luk alle
Åben alle
 • Du skal selv finde din praktikplads
 • Udfyld praktikseddel tydeligt og omhyggeligt
 • Praktikseddel afleveres til din uddannelsesvejleder eller til din lærer
 • Husk forældres underskrift hvis du er under 18 år

 

Følgende vilkår gælder for erhvervspraktik:

 • Erhvervspraktik er et tilbud fra erhvervslivet til dig, hvor arbejdsgiverne åbner deres virksomheder for skolelever. Det stiller krav til din adfærd, således at praktikpladsen senere kan bruges af andre elever.
 • Nogle erhverv tager ikke praktikanter bl.a. på grund af tavshedspligt, alder, mv.
 • I forbindelse med erhvervspraktikken er du dækket af en forsikring, se mere under punktet forsikring under erhvervspraktik
 • Erhvervspraktikken følger den normale arbejdstid i virksomheden
 • Vær opmærksom på, at arbejdstiden i praktikperioden kan gå ud over dit fritidsjob og fritidsinteresser
 • Du får ikke udbetalt løn under praktikperioden
 • Du har mødepligt - og pligt til at melde fravær ved sygdom - til både skolen og virksomheden
 • Hvis der opstår problemer i praktikken, skal du kontakte din klasselærer