Udvidet vejledning (individuelt eller i grupper) kan indeholde:
Individuelt tilrettelagte vejledningsforløb
Brobygning i 9. klasse
Individuelle vejledningssamtaler
Gruppevejledning og workshops
Ekstra praktik og ekstra brobygning
Udarbejdelse af uddannelsesplan og ansøgning