I januar måned, i 8. klasse, skal alle elever have lavet deres første vurdering på uddannelsesparathed (UPV).

Skolens lærere som laver den første vurdering, og Uddannelsesvejledningen der laver den endelige vurdering.

Sammen med jeres barns skole informerer vi om processen til forældremødet i starten af 8. klasse.

Luk alle
Åben alle
Luk alle
Åben alle

Hvis du er vurderet parat til andre uddannelsesaktiviteter mv. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, vil skolen og uddannelsesvejledning sammen med forældre og den unge, udarbejde en plan for hvordan den unge kan blive uddannelsesparat til sit uddannelsesønske.

Hvis du er vurderet parat, skal du inden d. 1. marts via optagelse.dk, tilmelde dig til en ungdomsuddannelse. Du skal vedlægge din studievalgsportfolio til ansøgningen

Luk alle
Åben alle