Elever der er indmeldt på en grundskole, er omfattet af statens erstatningsordning.

Uddannelsesvejledningen Middelfart modtager udfyldt praktikpladsaftale fra elev, med underskrift fra praktikvært samt elev/værge.

Uddannelsesvejledningen Middelfart opbevarer praktikpladsaftalen under praktikforløbet.

Hvis der skal gøres brug af forsikringen, rettes henvendelse til Uddannelsesvejledningen Middelfart.

Vi anbefaler at eleven forinden en praktik altid undersøger om de har en gyldig ulykkesforsikring.

Luk alle
Åben alle

Elever, som er fyldt 13 år, må udføre lettere arbejde i erhvervspraktik. Arbejdet må ikke indebære fare for barnets sikkerhed og sundhed, og hun eller han må ikke beskæftige sig med eller være i nærheden af maskiner eller farlige stoffer og materialer - og heller ikke håndtere tunge løft.

Elever, som er fyldt 14 år, må gerne beskæftige sig med arbejde af lidt tungere og mere omfattende karakter. Men det er en forudsætning, at arbejdet ikke er farligt eller omfattet af de forbud, som bliver omtalt i bekendtgørelsen om unges arbejde.

Elever, som er under 13 år, må ikke udføre arbejde for en arbejdsgiver. Erhvervspraktik for elever under 13 år kan bestå af arbejdslignende opgaver og undervisning.

Arbejdstid:

Unge under 18 år må maksimalt have en daglig arbejdstid på 8 timer og en ugentlig arbejdstid på 40 timer. Hvis den unge også har undervisning i løbet af dagen eller ugen, regnes undervisningstiden med.

Eleverne må ikke arbejde mellem kl. 20.00 og kl. 6.00. Den daglige hvileperiode skal være på mindst 14 timer i sammenhæng. Inden for hver uge skal eleven have to fridøgn