Vores politiske ambitioner og mål for Uddannelsesvejledningen i Middelfart kommune er:

  • Alle unge ved det 25. år har taget/ er i gang med en ungdomsuddannelse eller er i job.
  • At eleverne med en styrket bevidsthed om deres ønsker for fremtiden støttes i en faglig, social og personlig udvikling, som sikrer, at flest mulige vurderes uddannelsesparate i 8. kl.
  • At flest muligt unge gennemfører folkeskolens afgangseksamen.
  • At flest muligt unge fortsætter i ungdomsuddannelse i direkte forlængelse af folkeskolen.
  • At øge andelen af unge, som vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse.
  • At færrest muligt unge i aldersgruppen 18-30 år er på offentlig forsørgelse, og at de skal støttes til at komme i uddannelse og/eller job.
  • At brede vejledningen ud til også at være tilgængelig for de unge, der er uddannelsesparate, og målrette vejledningen efter reelle behov – og ikke blot efter uddannelsesparathedsvurderingen (UPV).
  • At styrke dialog på tværs af vejledning, forældre, unge og medarbejdere på skolen.
  • At fortsætte udviklingen af samarbejde med erhvervslivet, erhvervsuddannelserne, ungdomsuddannelserne, særlige tilbud og kulturlivet. Vi vil vise børn & unge de mange karriere - og beskæftigelsesmuligheder, som eksisterer og hele tiden udvikles.