Nogle uddannelser for unge hører hverken til erhvervsuddannelserne eller de gymnasiale uddannelser.

Disse uddannelser for unge indeholder uddannelser, som ligger på niveau med fx erhvervsuddannelser, men er i en anden kategori.

Det er f.eks. maritime uddannelser, kreative uddannelser og kurser på folkehøjskoler og daghøjskoler.

Du finder også andre forberedende forløb: Musikalsk Grundkursus, MGK og Kreativ Basis.

Folkehøjskoler og daghøjskoler tilbyder undervisning, der fx forbereder til ansøgning på en uddannelse eller giver en pause fra ens daglige arbejde.

 

Luk alle
Åben alle

STU er er en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU er en 3 årig ungdomsuddannelse for unge 16-24 årige med særlige behov, som  ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med støtte. Forud for opstart på STU skal den unge visiteres af UU. 

Som elev på ungdomsuddannelsen bliver den unge en del af et fællesskab, hvor undervisningen bliver lagt til rette, så den passer til dine mål og fremtidsplaner.

  • Undervisningen vil tage udgangspunkt i den unges personlige, sociale og faglige mål. Der laves en uddannelsesplan for den enkelte elev. 
  • Den unge skal alene og sammen med andre lære at planlægge og gennemføre forskellige former for undervisning og arbejdsopgaver.
  • Sideløbende med undervisningen gennemfører du praktikforløb af varierende længde.

Et ophold på en højskole er et spændende og inspirerende input i dit uddannelsesforløb.

Du bliver udfordret og udvikler dig både fagligt, personligt og socialt.

Folkehøjskoler – populært kaldet højskoler – udbyder folkeoplysende undervisningsforløb til voksne over 17½ år.

Folkehøjskoler er private, selvejende institutioner under Undervisningsministeriet. Hver højskole fastsætter selv sine kursuspriser. Et ophold koster fra 900 kr. til 1.700 kr pr. uge. Denne pris dækker undervisning, kost og logi.

Forsvarets job og uddannelser

Forsvaret er en stor og alsidig arbejdsplads, med mange forskellige job- og uddannelsesmuligheder.

Læs om forsvarets dag, værnepligt m.m. 

Forsvaret består af tre værn; Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.

Forsvaret udbyder over 42 forskellige uddannelser.

Adgangskravene varierer, men fælles for alle uddannelser i forsvaret er, at du skal være fyldt 18 år ved uddannelsens begyndelse.

Landbrugsuddannelsen er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem skoleophold og praktisk oplæring i en virksomhed.

En landbrugsuddannelse er en vej til et arbejde ude i naturen. Til et liv med dyr, til et liv med planter, til et liv med masser af liv.

Uddannelsen til landmand giver en grundlæggende viden om husdyr og jorddyrkning. I Danmark har vi mange små og store gårde med moderne bygninger og anlæg med mange produktionsdyr. I alt er der ca. 40.000 landbrug, ca. ½ million køer på græs, og der produceres ca. 30 mil. svin hvert år. og sektoren eksporterer for ca. 170 mia. kr. hvert år.

På uddannelsen lærer du også om de tekniske indretninger, hvordan de styres, og hvordan de vedligeholdes. Også regnskab, økonomi og planlægning er vigtige emner for en landmand.

Landbrugsuddannelsen varer 3 år og 5 til 11 mdr.

Kom godt i gang med en landsbrugsuddannelse:

Når du har afsluttet 9. eller 10. klassetrin, har du direkte adgang til en landbrugsuddannelse.

Drømmer du om at rejse hele verden rundt, så er en uddannelse indenfor søfart måske noget for dig.

Du har mulighed for at påbegynde korte uddannelsesforløb og længerevarende uddannelsesforløb afhængig af din interesse.

Du kan fx uddanne dig til skibsofficer, maskinmester, skipper, skibskok og skibsmekaniker.