Der tilbydes en særlig tilrettelagt individuel brobygning for elever i 9. klasse, som i 8. klasse er vurderet ikke-uddannelsesparate, og elever, som er uddannelsesparate, men har behov for afklaring i forhold til hvad de skal videre frem.

Eleverne skal deltage i brobygning til ungdomsuddannelserne i 5 dage.

Brobygningen tilrettelægges, så den bidrager til den særlige indsats for, at eleven kan blive uddannelsesparat ved grundskolens afslutning. Brobygningen skal understøtte vejledningsindsatsen, og der skal indgå faglig undervisning og undervisningsformer fra den ungdomsuddannelse, der brobygges til.

Brobygningen skal give eleven:

  • Et godt indblik i krav og muligheder i den pågældende uddannelse
  • Indsigt og viden på det område eleven ønsker at uddanne sig inden for
  • Eventuelt realistiske alternative uddannelsesveje.

Tilmelding til brobygning er åben for kommende 9. klasses elever i uge 24 2023